ECOidea prihláška

  Máš nápad na nový produkt, ktorý pomôže ľuďom i prostrediu okolo nás?
  Popíš presne tento nový produkt nižšie v prihlasovacom formulári a odošli nám ho do 15.11.2019.

  Prihlášky vyhodnotí odborná komisia, ktorá bude posudzovať tieto aspekty:

  1. udržateľnosť produktu s ohľadom najmä na životné prostredie,
  2. jednoduchosť výroby a realizovateľnosť, pričom nás zaujíma, či ho dokážeš vyrobiť s vybavením, ktoré je na Slovensku k dispozícii,
  3. uplatniteľnosť na trhu (cieľom je, aby si ho ľudia chceli kúpiť a používať),
  4. originalita.

  Svoj nápad môžeš prihlásiť v troch kategóriách:

  1. Interiérový a úžitkový dizajn
  2. Módny dizajn
  3. Voľná kategória

  Najlepšie dizajny z každej kategórie postúpia do druhého kola (finále), v rámci ktorého získajú odborného mentora na vytvorenie funkčného prototypu. Prototypy z druhého kola budú prezentované na verejnom podujatí a následne vyhodnotené a ocenené. Najlepšie nápady s prototypmi získajú vecné ceny a možnosť spolupráce pri výrobe daného produktu na Slovensku.

  Prihlasovanie je otvorené do 15.11.2019

  Záverečné podujatie a finálne vyhodnotenie súťaže je plánované na jar 2020.


  Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby vo veku 15 až 25 rokov s pobytom na Slovensku.
  • Podmienkou zapojenia je riadne vyplnenie prihlasovacieho formuláru v rozmedzí od 26.9.2019 do 15.11.2019.
  • Prihlásený nápad musí byť jedinečný a nemôže byť v rozpore s duševným vlastníctvom iných osôb alebo organizácií.

  Organizátor súťaže bude kontaktovať postupujúcich účastníkov súťaže najneskôr do 7.12.2019. Následne získa účastník vstup do vybraných coworkingových priestorov na Slovensku a dostane prideleného mentora. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu dátumu finálneho vyhodnotenia súťaže.

  V prípade otázok kontaktujte organizátora súťaže emailom: ecoidea@sobi.eco


  Prihlasovací formulár

  *Vyplnením tohto formulára dávate súhlas so spracovaním údajov v súlade s GDPR Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Údaje budú uchované po dobu trvania súťaže a nebudú poskytnuté stranám mimo zapojených organizácií v súťaži.

  Interiérový a úžitkový dizajnMódny dizajnVoľná kategória
  Partneri súťaže

  partneri súťaže

  Partners and Donors

  No products in the basket.

  Call Now Button