ECOidea prihláška

Máš nápad na nový produkt, ktorý pomôže ľuďom i prostrediu okolo nás?
Popíš presne tento nový produkt nižšie v prihlasovacom formulári a odošli nám ho do 15.11.2019.

Prihlášky vyhodnotí odborná komisia, ktorá bude posudzovať tieto aspekty:

  1. udržateľnosť produktu s ohľadom najmä na životné prostredie,
  2. jednoduchosť výroby a realizovateľnosť, pričom nás zaujíma, či ho dokážeš vyrobiť s vybavením, ktoré je na Slovensku k dispozícii,
  3. uplatniteľnosť na trhu (cieľom je, aby si ho ľudia chceli kúpiť a používať),
  4. originalita.

Svoj nápad môžeš prihlásiť v troch kategóriách:

  1. Interiérový a úžitkový dizajn
  2. Módny dizajn
  3. Voľná kategória

Najlepšie dizajny z každej kategórie postúpia do druhého kola (finále), v rámci ktorého získajú odborného mentora na vytvorenie funkčného prototypu. Prototypy z druhého kola budú prezentované na verejnom podujatí a následne vyhodnotené a ocenené. Najlepšie nápady s prototypmi získajú vecné ceny a možnosť spolupráce pri výrobe daného produktu na Slovensku.

Prihlasovanie je otvorené do 15.11.2019

Záverečné podujatie a finálne vyhodnotenie súťaže je plánované na jar 2020.


Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby vo veku 15 až 25 rokov s pobytom na Slovensku.
  • Podmienkou zapojenia je riadne vyplnenie prihlasovacieho formuláru v rozmedzí od 26.9.2019 do 15.11.2019.
  • Prihlásený nápad musí byť jedinečný a nemôže byť v rozpore s duševným vlastníctvom iných osôb alebo organizácií.

Organizátor súťaže bude kontaktovať postupujúcich účastníkov súťaže najneskôr do 7.12.2019. Následne získa účastník vstup do vybraných coworkingových priestorov na Slovensku a dostane prideleného mentora. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu dátumu finálneho vyhodnotenia súťaže.

V prípade otázok kontaktujte organizátora súťaže emailom: ecoidea@sobi.eco


Prihlasovací formulár

*Vyplnením tohto formulára dávate súhlas so spracovaním údajov v súlade s GDPR Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Údaje budú uchované po dobu trvania súťaže a nebudú poskytnuté stranám mimo zapojených organizácií v súťaži.

Interiérový a úžitkový dizajnMódny dizajnVoľná kategória
Partneri súťaže

partneri súťaže

Partners and Donors

eu logo openmaker logo nadacia eph logo centire logo Fundus Regius logo Greenway logo LEAF logo Samaria logo Alora logo SBA logo Sustainable brands logo Unleash logo Voltia logo Apple pie logo yunusyouth eko charita Robert Bosch Stiftung

sobi, o. z. is implementing a project Youth Changemakers and Awareness of Sustainable Solutions. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

No products in the basket.