Ocenenia

August 2017

Myšlienka eko-sociálnej výroby bola zaradená medzí 197 najlepších ideí zo sveta v Katalógu udržateľných riešení UNLEASH, ktorý nasledoval po globálnom podujatí  UNLEASH Laboratory v Dánsku, kde zakladateľ sobi.eco Tomáš Horváth prezentoval ideu využitia odpadových textílií so zapojením znevýhodnených ľudí po prvý krát.  

b

December 2017

Projekt zaujal medzinárodnú porotu v súťaži projektu OpenMaker a získal výhru v hodnote 20 000 €, vďaka ktorej mohol tím sobi.eco pripraviť prvé prototypy a následne spustiť pilotnú výrobu.

b

Apríl 2018

sobi.eco bolo zaradené do štrvťfinále Sustainable Brands Innovation Open, SBIO, ako jedna zo 40 najlepších myšlienok propagujúcich udržateľné značky vo svete.

b

b

November 2018

Tomáš Horváth, zakladateľ sobi.eco, bol pozvaný na ôsme Globálne fórum do centrálny OSN v New Yorku, kde prezentoval aktivity sobi.eco.

Partneri a donori

eu logo openmaker logo nadacia eph logo centire logo Fundus Regius logo Greenway logo LEAF logo Samaria logo Alora logo SBA logo Sustainable brands logo Unleash logo Voltia logo Apple pie logo yunusyouth eko charita Robert Bosch Stiftung

sobi, o. z. is implementing a project Youth Changemakers and Awareness of Sustainable Solutions. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Žiadne produkty v košíku.