Ručne vyrobené zdravotne a sociálne znevýhodnenými ľuďmi na Slovensku

sobi.eco sa zameriava na etické a ekologické riešenia. Pracujeme s odpadovými materiálmi, vraciame ich späť do výrobného cyklu a kladieme dôraz na etiku pri výrobe.

Rozhodli sme sa túto skutočnosť zmeniť, aspoň tak, ako vieme, tam, kde môžeme. Začali sme dizajnovať obaly z recyklovaných textílií a hľadali sme vhodné spôsoby na jeho kombináciu a využitie. Po mnohých mesiacoch premýšľania a hľadania najlepších riešení sme prišli s našim prvým prototypom vyrobeným z recyklovaného textilného a plastového odpadu. Nechceli sme však zadať výrobu niekam do Ázie, ale našou činnosťou podporiť sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Rozhodli sme sa teda umiestniť našu výrobu do chránených dielní, sociálnych podnikov či dielní, ktoré poskytujú prácu v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou. Aktuálne spolupracujeme s dvomi dielňami a budeme radi, ak sa nám podarí v budúcnosti spoluprácu rozšíriť a podporovať tak ďalších ľudí.

V roku 2017 nás vybrali na podujatí UNLEASH Laboratory v Dánsku ako jeden zo 197 najlepších projektov zo sveta zameraných na udržateľné riešenia. O niečo neskôr, v decembri 2017, sme vyhrali súťaž OpenMaker a mohli začať rozvíjať našu myšlienku naplno. Vďaka úvodnému grantu zo súťaže sme dokázali vyvinúť prvé dva produkty z recyklovaných textílií v kombinácii s recyklovanými plastmi.

Svojou činnosťou chceme prispieť aj k zvyšovaniu povedomia o zodpovednej výrobe a spotrebe, a našej planéte, ktorá má len obmedzené zdroje. Máme vôľu hľadať riešenia, ktoré prinášajú človeku úžitok i radosť. Na našich produktoch spolupracujeme s dizajnérmi a dizajnérkami, ako aj inými odborníkmi. Premeniť potenciálny odpad na niečo užitočné je malý zázrak. Vo svete však môžeme vidieť čím ďalej tým viac takýchto malých zázrakov. Sme radi, že sa k nim môžeme pripojiť aj my.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám naše produkty budú prinášať radosť.

Partneri a donori

eu logo openmaker logo nadacia eph logo centire logo Fundus Regius logo Greenway logo LEAF logo Samaria logo Alora logo SBA logo Sustainable brands logo Unleash logo Voltia logo Apple pie logo yunusyouth eko charita Robert Bosch Stiftung

sobi, o. z. is implementing a project Youth Changemakers and Awareness of Sustainable Solutions. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Žiadne produkty v košíku.